Page view
Shout busuk adalah salah satu divisyen dari busuk.org yang dibangunkan oleh sekumpulan web developer dari Malaysia yang ingin membantu pengguna internet di Malaysia khususnya dengan menyediakan perkhidmatan dalam maya secara percuma seperti Memandang Shout busuk ini masih baru, kami sangat mengalukan segala bentuk cadangan dan idea untuk kami menambah baik sistem ini. Segala cadangan dan komen boleh dihantar ke email busuk.org[at]gmail[dot]com.